Hollého 406, 908 01 Kúty 034/659 75 31 pdkuty@gmail.com

O spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo Kúty je spoločnosť, ktorá je zameraná na poľnohospodársku prvovýrobu ako to už z jej názvu vyplýva. PD Kúty je zamerané na živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu a v predchádzajúcich rokov poskytovalo aj služby od ktorých v dôsledku veľkej konkurencie v odvetví postupne upustilo. 

Výmera poľnohospodárskej pôdy je približne 990 ha z čoho je asi 563 ha ornej pôdy, zvyšok tvoria trvalé trávne porasty a lesy.