Hollého 406, 908 01 Kúty 034/659 75 31 pdkuty@gmail.com

Rastlinná výroba

Poľnohospodárske družstvo Kúty v roku 2017 obhospodaruje 990 ha pôdy. 563,37 ha tvorí orná pôda, 423,88 ha zaberajú trvalé trávne porasty a 2,88 ha tvoria vlhkomilné porasty.

 

Tabuľka plodín v roku 2017

Názov plodinyVýmera v ha
Kapusta ročná27.86
Konopa siata2.4
Kukurica na siláž29.01
Lucerna siata71.54
Ovos siaty2.8
Pšenica ozimná37.99
Raž siata23.27
Slnečnica ročná63.12
Tráva a iné rastlinné krmivo218.16
Tritikale87.22
Trvalý trávny porast423.88
Vlhkomilné porasty2.88
Spolu 990.13