Hollého 406, 908 01 Kúty 034/659 75 31 pdkuty@gmail.com

Živočíšna výroba

Poľnohospodárske družstvo Kúty sa po presťahovaní do nových objektov v roku 2000 začína intenzívne venovať chovu hoväzdieho dobytka, ktorý je zameraný na mäsovú úžitkovosť a to plemeno Charolais. Postupom času sa napĺňal zámer zvýšiť počet chovaných kráv bez trhovej produkcie mlieka s tým, že sa využívajú vlastné maštale, ktoré majú taktiež prístup na pasienky v okolí družstva.

Prvý hovädzí dobytok bol podnik nútený nakúpiť od iných poľnohospodarských subjektov ale postupom času si vytvoril podnik uzatvorený obrat stáda, čo znamená, že v dnešnej dobe podnik už hovädzí dobytok nenakupuje ale vychováva si vlastné jalovice, ktoré neskôr zaraďuje do chovu v niektorom zo štyroch stád. 

PD Kúty sa aktívne venuje ekologickému chovu hovädzieho dobytka. Dobytok má počas sezóny možnosť celodennej pastvy na pasienkoch v okolí Poľnohospodárskeho družstva.